Catatan Ngaos

AGUNGNA KANJENG ROSUL S.A.W. KU :

Kabar / berita tina AL Qur’an

Kabar Nabi sateuacan Mantenna ( anu 103 kitab )

Kabar anu langsung didawuhkeun ku anjeuna

Melalui sabda / berita Nabi kapungkur

Kabar pendeta ( Pulek Bin Yunan ) sateuacan nabi lahir

Kabar Nabi anu sajaman sareng Rosul S.A.W.

Tapak-tapak anu kasakseni ku urang sadayana ( lobana umat islam dina jarak 1000 taun )

AYA 3 PERKARA ANU KUDU DIHEULAKEUN DINA AGAMA :
Elmu fiqih ( anu nyesahkeun dina toat )

Elmu aqidah ( anu nyesahkeun dina aqidah )

Elmu nu mersihan hate tina kokotor ati ( tasawuf )

AYA 4 FADILAH DINA AGAMA :

Ngariung jeung ahli ibadah

Maca Al-Qur’an

Ngalayad nu teu damang

Ziarah ka pakuburan

ALLOH NYIMPEN 1000 JENIS HEWAN :

600 jenis aya di lautan

300 jenis aya di daratan

100 jenis aya di udara

NU KAASUP DOSA GEDE :

Musyrik ( nyekutukeun Alloh )
Maehan jalma nu teu berdosa
Ngamalkeun sihir
Ninggalkeun sholat 5 waktu
Nahan zakat
Tara puasa dina bulan Romadhon
Teu indit ibadah haji padahal mampu
Doraka ka indung bapa
Mutuskeun silaturahmi
Zina
Homo seksual
Ngadahar hasil renten
Ngadahar harta budak yatim
Ngabohongkeun Alloh jeung Rosulna
Kabur di medan perang
Nipu ka sahandapeun / bawahan / anak buah / rakyat
Sombong
Jadi saksi palsu
Mabok
Judi
Nuduh ka awewe sholeh migawe mesum
Hianat dina rampasan perang
Maok barang anu lain hak
Garong jeung penyamun
Sumpah palsu
Nganiaya ( zholim )
Mentaan duit / cukai
Ngadahar barang haram
Bunuh diri
Ingkar
Teu adil
Nyogok jeung nu narimana
Bencong
Salaki anu ngantep pamajikannana serong
Muhallil dan muhallal lahu
Tara ngumbah farji lamun kiih
Riya
Nuntut elmu keur dunya
Khianat ( dina sagala hal )
Ngarep-ngarep pamere ( toma )
Teu narima kana taqdir
Ngadengekeun rahasia batur
Ngadu domba
Sok ngutuk
Nipu jeung ingkar janji
Percaya ka dukun
Doraka ka salaki
Ngagambar mahluk hidup
Neunggeul beungeut, jejeritan, nyoekan baju, motong jeung nyabut rambut di saat musibah
Nyieun ka laliman
Nindak kaleuwihan batas
Maseaan tatangga
Maseaan kaum muslimin jeung ngagorengkeun
Maseaan hamba-hamba Alloh S.W.T. jeung ngalalimana
Papakean anu leuleuwihi
Make kaen sutra jeung emas keur lalaki
Kabur ti dunungan ( budak )
Ngabenci lain karena Alloh
Ngaku-ngaku ( dina sagala hal )
Pasea
Nahan cai / pedit ku cai
Ngurangan timbangan / takaran
Ngarasa aman tina tipu daya Alloh
Ninggalkeun sholat berjamaah tanpa uzzur
Nganyenyeri Aulia Alloh
Tara sholat pisan
Ngaributkeun dina wasiat
Nipu / ngaperdaya / ngaperalat
Neror kaum muslim
Nyaci Sohabat Rasul S.A.W.

Jenengan-jenengan Murid Imam Syafi’i R.A.

Abu Bakar Al-Huamaidi R.A.

Ibrohim bin Muhammad Al-Abbas R.A.

Abu Bakar Muhammad bin Idris R.A.

Muhammad Al-Jarrud R.A.

Al-Hasan As-Sabah Az-Za’farani R.A.

Al-Husain bin Ali Al-Karabisi R.A.

Ahmad bin Muhammad Al-As’Ari Al-Basri R.A.

Harmalah bin Yahya R.A.

Yusuf bin Yahya Al-Buwaithi R.A.

Ismail bin Yahya Al-Mizani R.A.

Muhammad bin Abdullah Hakam R.A.

Ar-Rabi’in Sulaiman Al-Jazi R.A

Murid anu paling mashur Imam Ahmad bin Hambal R.A.

Guru Imam Syafi’i R.A.

Muslim Khalid Az-Zinji R.A. ( Guru pang payuna )

Sufyan bin Uyainah R.A.

Sa’id bin Al-Kudah R.A.

Daud bin Abdur-Rahman R.A.

Al’Atar R.A.

Abdul Hamid bin Abdul Aziz R.A.

Imam Malik R.A.

Ibrohim bin Sa’ad Al-Anshari R.A.

Abdul Aziz Muhammad Ad-Dawardi R.A.

Ibrohim bin Yahya Al-Utsmani R.A.

Muhammad Sa’id bin Abi Fudaik R.A.

Abdullah bin Nafi’i As-Saigh R.A.

Matraf bin Mazin R.A.

Hasyim bin Yusuf R.A.

Hakim Kota Sana R.A.

Umar bin Abi Maslamah R.A.

Yahya bin Husen R.A.

“Sing saha jalma anu ngagungkeun kana elmu atawa ulama maka sarupaning kagorengan jalma eta bakal dihapus ku Allah S.W.T., jeung sing saha jalma anu teu ngagungkeun elmu atawa ulama maka ku Allah jalma eta bakal dicap jalma munafek.”

“Di yaumil akhir tiap-tiap jelma bakal dikumpulkeun jeung nu dipikacintana lamun jalma cinta ka Rosul, Ulama, pokokna kana kahadean maka jalma eta bakal dikumpulkeun jeung Rosul, Ulama jeung nu hade ( atawa sabalikna ).”

“Dimana hiji jalma ngelmu ( naon bae ) tapi jalma eta teu boga guru, maka nu jadi guruna teh syetan”

“Saenyana Kanjeng Rosul S.A.W. ngadidik umatna sangkan ngajadikeun kawajiban kana ngaduakeun papada jalmi ( umat islam )”

4 jalan anu kudu di tempuh, lamun hayang elmu katerbukaan atawa thoriqoh :

  1. Kudu ngariung jeung jalma sholeh
  2. Kudu ngariung jeung ulama
  3. Kudu sagulung-sagalang jeung wali Allah
  4. Kudu ruang-riung jeung Kanjeng Rosul S.A.W.

“Lamun urang hayang nepi ka Gusti Allah mangka uatang tong sok loba rurat-reret kana dunya, tapi urang kudu bisa nukangan dunya.”

Peredaran dosa jeung mahluk

Dosa teu leupas dina hubungan diantarana :

 1. Dinu harta ( ari contona ) :
 2. Ngaleuwihan patokan tanah
  1. Curang dina cai
  2. Nyebitan galeng batur

2.  Nafsu ( ari contona )   :

 1. Neunggeul
 2. Ciuman
 3. Zinah

3.  Hurmah / Kulawarga

4.  Irdu / urusan harga diri ( ari contona ) :

 1. Ngupat simuat ka batur
 2. Mitnah
 3. Su’udzon

5.  Agama ( ari contona )          :

6. Ngabidahkeun kana kalakuan

 1. Gasab
 2. Maling

Tah dinu antara anu lima anu paling hese di kiparatan nyaeta anu no 5

Dauhan Imam Ghozali R.A.

3 golongan sahum :

1.  Sahum Umum             : sahum anu masih jauh tina kasampurnaan

2. Sahum Khusus            : sahum anu nepi kana satengah dina sampurna anu sahumna tos tiasa ngajaga anggota badan tina dosa tapi masih keneh sakedik-sakedik anu kirang

3.  Sahum Khususil Khusus        : sahum anu tos sampurna sahum ieu mah sahum pantaran nabi, aulia, ulama, jalmi-jalmi anu sholeh

Dawuhan Jungjunan S.A.W.

“Dimana jalma nuju sahum tapi dina sahumna milampah dosa maka sahum si eta jalma moal kenging pahala tapi kenging lapar jeung dahaga wungkul.”

Dawuhan Al-Imam Nawawi R.A.

Ikhlas

Hade ka Indung Bapa

Silaturahmi

Ngamanfaatkeun umur kana kahadean

5 Cacandakan istimewa Bulan Romadhon

Al-Qur’an

Lailatul Qodar

Sholat Taraweh

Di lipat gandakeun amal

Saum sasasih campleng

Amalan utama dina Bulan Romdhon

Qiyamul lail /sholat peuting

Shodaqoh

I’tikaf

Ngahirupkeun lalatul qodar ku jalan sholat dzikir jeung sajabana

“Sing saha jalma anu atoh ku kasumpingan Bulan Romadhon maka jalma eta haram asup ka naraka”

“Sareng salian perkara nu tiluhur oge Bulan Romdhon oge bulan anu tiasa muka panto surga, hampura, aras jeung sajabana tah ku kituna omat urang ulah ngalalaworakeun sasaih Romdhon”

“Dauhan Kaol anu masyhur Syekh Nawawi Al-Bantani sanajan jalma henteu ningali kaajaibana wengian Lalilatur Qodar, tapi jalma eta ibadah dina wengian eta maka jalma eta kenging kecretan fadilah khoirun min alfisahrin”

“Lamun jalma anu gelar mustahiq ngarep-ngarep dipasihan zakat mangka ngarep-ngarepna wenang sabab etamah hakna, lamun mustahiq di lingkungan urang geus kacocokan tapi beas di amil aya sesa maka beas eta tiasa di pasihkeun ka mustahiq anu di luar lingkungan urang saukuran 2 marhamah ± 180/185 km”

Kautamaan zakat :

Zakat teh jembatan islam

Zakat teh kasucian iman

Alloh moal narima iman kajaba ku zakat jeung teu sampurna iman lmun teu mere zakat

Ari zakat teh bisa jadi bentengna hate

Harta di darat jeung di laut moal kakeunaan ruksak kajaba nahan zakat

Moal sampurna sholatna si jalma lamun teumayar zakat

Sucikeun harta maneh ku mayar zakat

Di mana geus mampu mayar zakat tapi teu mayar zakat maka naraka imahna eta si jalma

Harta anu teu dizakatan eta lain harta anu barokah

Saha jalma anu nahan zakat maka Alloh SWT moal ngajaga hartana

5 Golongan jalma anu maotna shu’ul khotimah :

Jalma anu tara daek tolabul ilmi

Jalma anu sok zinah

Jalma anu sok judi

Jalma anu sok ngedul dina urusan ibadah

Jalma anu dina atina neundeun rasa benci ka ulama

Ciri-ciri maot mu’min :

Irungna sok remes

Lambeyna senyum

Socana cirambai

Siksa keur jalma anu ngalaworakeun Sholat 5 waktu :

<

Iklan

~ oleh adzili pada 24 Desember 2009.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: